Struer Jernbaneklub

Forside
Kørselskalender
Penge til VaGJ M1
Bruges ikke
Klubben
Materiel
Billedarkiv
Link

Link til VaGJ M1

                 GENERALFORSAMLING

                                                      I

                                    Struer Jernbane klub

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Struer Jernbane klub

Lørdag  den 29 April 2017 kl. 12:3i  Ringgaden 98 i Struer.

Generalforsamlingen sker i henhold til gældende love i Struer Jernbane klub vedtaget den 1 Maj 2016

Dagsorden.

 

A.   Dagsorden på den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Årsberetning.
4. Årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6 og 7 på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest d. 1 januar idet år generalforsamlingen holdes.

Der er kun adgang for medlemmer, og der skal forevises kvittering for indbetalt kontingent for året 2017, for at få adgang til generalforsamlingen.

Der kan ikke betales på generalforsamlingen.

Der er ikke adgang for pressen og enkelte personer der ikke er medlem af klubben.

Bestyrelsen i Struer Jernbane klub

 

 

 

  Der er KUN adgang for medlemmer, og der skal forevises kvitering for indbetalt kontingent for året 2017    Opdateret  20 - 8  2016