Struer Jernbaneklub

Tilbage
Send mail

                            

 

Struer Jernbaneklub blev stiftet i 1992 med det formål at bevare jernbanemateriel, og indsamle historie om jernbanen, især med tilknytning til Struer.

Hurtigt fik klubben indsamlet  noget jernbanemateriel. Klubben købte en personvogn, og samtidig fik vi en remise af DSB, som blev nedtaget i Århus. Remisen blev sat op i Struer. Klubben fik sit første lokomotiv, en MH der henstod i Århus. Nu var der skabt mulighed for at tjene penge på at kører tog. De første ture foregik mellem Vinderup og Hvidbjerg.

Gennem årene har klubben samlet mere materiel, og udvidet sin kørsel, til at omfatte mange plantog såvel  som særtog. Det er nu klubbens primære formål, at bevare jernbanemateriel, og kørsel med toget. Alt dette sker gennem frivillig indsats, af de aktive medlemmer. De bruger mange timer om året, med at vedligeholde, og sætte de gamle materiel i stand. Klubben har til huse for enden af Ringgade i Struer, og remisen ligger på adressen Ringgade 158. Alle kan blive passive medlemmer, hvor de er med til at støtte klubben, og modtage klubbladet, der udkommer 4 gange om året. Ønsker man efter en tid at være aktivt medlem, retter man henvendelse til bestyrelsen, for at deltage i arbejdet. Alle de aktive er også med til at gøre tjeneste på toget, og her kan man enten komme til at arbejde som togpersonale, rangerpersonale, eller kører lokomotiverne. Medlemmerne gennemgår en uddannelse således at man opfylder de lovmæssige krav, der stilles til de folk der gør tjeneste på et veterantog.

Der stilles ingen krav for at være medlem i klubben, og du behøver ingen uddannelse. Den eneste betingelse er, at du ikke er bange for at få beskidte finger. Der er et godt sammenhold i klubben, hvor der altid er liv i vores lokale, som er den gamle rejsegodsvogn. Her mødes vi ofte til en god jernbanesnak, og hyggelig samvær. Mødedag er Lørdag og Søndag, men der sker ofte noget på andre dage.

Kunne du tænke dig at være en del af klubben, så kontakt vores formand Egon Petersen på telefon  29 82 01 25 og hør nærmere, eller aftal et besøg, og se hvad der rører sig i klubben. Der er også mulighed for at få en rundvisning.

Klubben afholder også åbent hus, hvor vi udstiller vores tog, og hvor man har mulighed for at se, noget af det materiel der ikke er driftsklart. Man kan også holde øje med, hvornår nogle af klubbens tog kører, og så  tage en tur med det gamle tog. Vi kører til mange forskellige steder hen over året, og her er der mulighed for at opleve, de vogne og lokomotiver som vi har.

 

 

Oplysninger om Struer Jernbaneklub