Struer Jernbaneklub

Forside

     

MEDDELELSE FRA STRUER JERNBANE KLUB OM VaGJ M1 Nr. 3

 

Siden vores sidste meddelelse om M1, har der været ro om den. Den tid har vi brugt på at vente på trafikstyrelsen, hvor vi har ansøgt om køretilladelse. Det gjorde vi for snart et år siden, men vi har intet hørt fra dem, så vi har måttet kikke en anden vej.

En enkelt jernbane klub har tilbudt deres hjælp, men ikke uden betaling. Den pris der fremkom, var ikke noget vi hverken vil eller kan betale, da det er vores holdning, at det skal ske på frivillig basis. Der skal ikke tjenes penge på at bevare VaGJ M1, så heller ikke denne løsning vælger vi at bruge.

Vi har så kikket på en løsning, for at pakke den godt ind. Det har ført til, at vi har indhentet et tilbud på en overdækning til den. Hvis det er muligt at skaffe midler, så vælger vi denne løsning, også selv om den senere kan komme ind. Pengene er givet godt ud efter vores mening.

Der var flere der tilkendegav, at de gerne ville give et bidrag til en sådan løsning. Det er nu muligt at indbetale et beløb. SJK har oprettet en særlig konto, kun til brug for VaGJ M1. Alle der gerne vil støtte op om bevarelse af dette køretøj, har nu mulighed for at indbetale et beløb, der udelukkende vil gå til maskinen.

Konto til VaGJ M1                 Kontonummer 7500  7017694

Kontoen er i Hvidbjerg bank. Vi vil blive glade for store som små beløb. Skulle der mod forventning, ikke blive samlet nok ind til en overdækning, vil det være en fordel,  at man giver sig til kende, via en E-mail til SJK formanden. Formandens         E-mail er    ewp_3@hotmail.com    , så vi senere kan komme i kontakt med dem der giver.

Målet er Kr. 13,000,00. Det er beløbet for en total overdækning, så kender I nogen der vil hjælpe, så bliver vi glade, og jo hurtigere vi når dette mål, dets hurtigere er M1 pakket ind.

 

Bestyrelsen i SJK